220 MW Üsküp Kombine Çevrim Güç Santrali

220 MW Üsküp Kombine Çevrim Kojenerasyon Santrali, anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

GAMA Güç Sistemleri – Alstom Konsorsiyumu Alstom 13E2 gaz turbini (GT), bir; çift basınç seviyeli atık ısı kazanı (HRSG) ve bir Alstom 8CK76 buhar türbininden (ST) oluşan bir kombine çevrim kojenerasyon güç santralını EPC yüklenici olarak inşa etti. Güç bloğu kombine çevrim, multi-shaft konfigürasyonlu ve 227 MWe net güç ve bölgesel ısıtma hattı için 160 MWt ısı üretiyor.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.