DISI Mudawarra – Amman Su İletim Projesi

Ürdün’ün güneyinde DISI Mudawarra sahası Rum akuferinde 55 derin su kuyusunun açılması ile Büyük Amman sahasına içme suyu taşıyan 346 km mesafeli hattın yapımı gerçekleştirildi. İletim hattı, proje işletiminin 50 yıl servis süresi içinde yılda 100 milyon m3 su temini için tasarlandı.

EPC sözleşme tüm konsept ve detay tasarımı, ekipmanların satın almasını, inşaat işlerini, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içeriyor. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile İşveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamında yer aldı.

300 MW Samra Kombine Çevrim Güç Santrali

Ana yakıtı doğalgaz, ikincil yakıtı fuel oil olan 2 adet gaz türbini ve jeneratörü, 2 adet atık ısı kazanı, 1 adet buhar türbini ve jeneratörü ile 1 adet hava soğutmalı kondenserdan oluşan Samra 300 MW Kombine Çevrim Güç Santrali’nin anahtar teslimi yapımı gerçekleştirildi.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

Ain-Ghazal Atıksu Arıtma Tesisi – Acil Tahliye Boru Hattı

Atık su arıtma tesisinin, pissu ayrıştırma ünitesi, 220 hektarlık atık stabilizasyon ve acil durum havuzları, katodik korumasıyla birlikte 50” çaplı 40 km uzunluktaki boru hattı, 4 km uzunluktaki erişim yolları, atık toplama ve ön arıtma sistemi, koku kontrol sistemi, 110 kg/saat kapasiteli otomatik klorlama sistemi ve bakım tesisleri ile birlikte anahtar teslimi yapımı gerçekleştirildi.

Ain-Ghazal Atık Su Arıtma Tesisi

Polimer dozlama sistemi bulunan bant biçimindeki süzme cenderelerinden yararlanan aktif çamurlu ve anerobik çürütmeli arıtma teknolojisine sahip 140.000 m3/gün kapasiteli Ain Ghazal Pissu Arıtma Tesisi’nin anahtar teslimi yapımı gerçekleştirildi.

Tesiste bir pissu ayrıştırma ünitesi, hava verme, ön ve son çökeltme tankları, anerobik çürütme ve pissu karıştırma tankları, pompalar, kompresörler, 1.000 m3/gün kapasiteli süzme cendereleri (180 m3/gün kapasiteli) çamur keki ısı eşanjörleri, kazanlar ve atık gaz yakma ocakları yer aldı.