1800 MW ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali Projesi Özeti