450 MW RADES C Kombine Çevrim Güç Santrali, HRSG Modül Montajı