200 MW Hartha Termal Güç İstasyonu Rehabilitasyonu – Ünite 1

Dört yakıtlı (HFO, Doğal Gaz, Ham Petrol ve LDO) buhar kazanı, buhar türbini, jeneratör, OG ve AG elektrikli dağıtım hücreleri ve ekipmanları, tesisinin enstrümantasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, jeneratör veriminin 200 MW’lik original çıkış gücüne verimine döndürülmesi, kazan/türbin/jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabilmesi için gerekli olan yapım işi GAMA Güç Sistemleri tarafından üstlenildi.

750 MW Boufarik Basit Çevrim Elektrik Santrali

750 MW Boufarik Basit Çevrim Elektrik santrali anahtar teslimi (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Santral 3xGE 9FA gaz türbini konfügürasyondan oluşmakta olup, sözleşmenin kapsamında ile şalt sahası dahil tüm ana ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı ekipmanların ve yedek parçaların temini, tüm konsept ve detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı, testler, devreye alma işleri ve İşveren personelinin eğitimi yer alıyor.

Santral tamamlandığında, yıllık 4.000 GWh enerji üretimi ile Cezayir’deki enerji güvenliğini iyileştirme ve bir milyonun üzerinde eve elektrik temini sağlayacak.

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi, Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından üstlenildi.

Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı arasında EPC sözleşme imzalandı. Proje, 368.668 m² arsa alanı üzerine inşa edilecek olup, toplam inşaat alanı 335.648 m² ve yatak kapasitesi 1.180’dir.

Sağlık kampüsü; Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından oluşuyor.

450 MW Rades C Kombine Çevrim Güç Santrali

450 MW RADES C Kombine Çevrim Güç Santrali anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Santral 1+1 multishaft konfügürasyon olup, sözleşmenin kapsamında yardımcı sistem ekipmanları; RMS (Reducing and Measuring Sistem), gaz kompresör, yardımcı kazan, sıvı yakıt sistemi, desalinasyon sistemi, su arıtma sistemi, yangın sistemi, trafolar, by-pass bacası satın alması ve tüm bina ve altyapı işlerinin tasarım, satın alma faaliyetleri ile sahadaki tüm inşaat ve elektromekanik montaj işleri ayrıca bu kapsamlar dahilindeki ekipmanların devreye alma işleri yer alıyor.

Ülkede kurulu gücün mevcut toplam güce oranı %10 olması ve Tunus’ta artan enerji talebinden ötürü santralin tamamlanması ülke için önem arz ediyor.

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi, İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından üstlenildi.

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı arasında EPC sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık kampüsü; Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından oluşuyor.