GAMA HOLDİNG olarak, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının, çevreyi ve toplumun yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bilincindeyiz.

Amacımız, insan sağlığı ve güvenliği önceliği ile çalışma ortamı konforunu dikkate alarak, enerji tasarrufunu temel edinen, kaynakların korunması esaslarına dayalı, sistematik bir yaklaşımı gündelik yaşantımıza entegre etmektir.

İlkelerimiz

 • Kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almak,
 • Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak çevreyi korumak,
 • İyi tanımlanmış bir atık yönetim sistemi ile çevre kirliliğini önlemek,
 • Kullandığımız elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden satın alarak ve enerji tasarrufunu teşvik ederek, enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek,
 • Tüm paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak, çevre bilincini arttırmak ve karbon ayak izi konularında sürekli iyileştirme sağlamaya çalışmak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Amacımız, insan sağlığı ve güvenliği önceliği ile çalışma ortamı konforunu dikkate alarak, enerji tasarrufunu temel edinen, kaynakların korunması esaslarına dayalı, sistematik bir yaklaşımı gündelik yaşantımıza entegre etmektir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz:

 • Yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlar ile enerji tüketimi, kullanımı ve verimliliği kapsamında takip edilen diğer gerekliliklere uygun olarak faaliyet göstermek,
 • “Çevreye Saygı“ bilinci ile kaynakları en verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve kirliliği önlemek,
 • Enerji verimliliği konularında sürekli iyileştirme yapmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
 • Enerji performansını iyileştirmeye yönelik tasarımları desteklemek,
 • Enerji verimli ürünler ve servisler kullanmak ve kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almak,
 • Enerji tasarrufunu teşvik ederek enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda, topluma katılan değerin arttırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ve enerji tasarrufu bilincinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.