TELİF HAKLARI VE KULLANIM ŞARTLARI

Yasal Uyarı

Ziyaret etmekte olduğunuz işbu web sitesi ve web sitesi içinde düzenlemiş olan tüm içerik GAMA Holding ve bağlı şirketlerine (Artık GAMA olarak kullanılacaktır) ait olup, anılan web sitesinin kullanımı ile ilgili şartlar aşağıda belirlenmektedir.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı değildir. Bu bilgiler kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk GAMA’ya atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. GAMA, işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

GAMA, işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.

GAMA, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için GAMA’yı bağlamamaktadır.

Telif Hakkı (Copyright)

İşbu web sitesi, web sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, tasarımlar, resimler ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü eserin telif hakkı GAMA’ya aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak fotoğraf/resimler ve animasyonlar Gama’nın izni alınmaksızın kullanılamaz.

Web sayfasında yer alan isim, marka ve logolar tescilli markalar olup, GAMA’ya ait olup, izinsiz olarak kullanılamaz.

Web sitesine girdiğiniz zaman kendinize kopya alabilirsiniz. Bilgi indirme esnasında ve kişisel amaçlar makul olduğu sürece daha sonra kullanmak üzere bu web sitesindeki bilgileri basabilirsiniz. Ticari ve çıkar amaçlı kullanım kesinlikle yasaktır.

Kesin ve yazılı iznimiz olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı ekleyemezsiniz.

Kullanım Şartları

Aşağıda, GAMA ile sizin aranızdaki sözleşmenin şartları yer almaktadır. Burada “Bağlı Ortaklık” terimi, GAMA’yı kontrol eden, GAMA tarafından kontrol edilen veya GAMA ile ortak kontrol altında olan tüm şirketleri ve diğer ticari tüzel kişilikleri; “kontrol” terimi ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahibi olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir. İşbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Herhangi bir hiperlink kullanımı

İşbu web sitesine ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya bu web sitesine girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden GAMA sorumlu olmayacaktır. GAMA’ya ait olmayan bir internet sitesine giriş yaptığınızda, girdiğiniz internet sitesinde GAMA’nın logosu olsa bile, lütfen girdiğiniz sitenin GAMA’nın internet sitesinden bağımsız olduğunu ve bu sitenin içeriği üzerinde GAMA’nın hiçbir kontrolü olmadığını anlayınız. Buna ek olarak, GAMA’ya ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, GAMA’nın, bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Kullanımınız için seçtiklerinizin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. GAMA, işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar GAMA’nın yazılı iznine tabidir.

GAMA, İŞBU İNTERNET SİTESİ VEYA HİPER BAĞLANTILI DİĞER BİR İNTERNET SİTESİNİN KULLANILMASI SONUCUNDA DOĞACAK (KAR KAYBI, İŞİN AKSAMASI, BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİZDEKİ PROGRAM VEYA BAŞKA VERİLERİN KAYBI DA DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HİÇ BİR ZARARDAN ÖTÜRÜ, BU NEV’İ ZARAR İHTİMALLERİ KENDİSİNE AÇIKÇA HABER VERİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇ KİMSEYE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Birçok web sitesi gibi bu site (“Site” www.gama.com.tr domain’i üzerinde bulunan GAMA ve bağlı ortaklarının yer aldığı site) de çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler ne amaçla ve nasıl kullanılmaktadır?

Çerezler; siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

Çerez kullanımının engellenmesi:

Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda sitedeki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir. Çerezler yardımıyla toplanan verilerin 3. kişilerle paylaşımı: Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir.

3. kişi içeriği üzerinde sitenin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Sitede 3. kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Siteyi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, site ve 3. kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

Yasal Düzenlemelere Uygunluk

Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Uygulama yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsamda tutulur.

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları

İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcının bu siteyi ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

İşbu internet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye Ankara Merkez Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.