Placeholder
Vizyon, Misyon ve Değerler

VİZYON

Stratejik olarak seçilmiş sektörlerde karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, saygın ve etik değerlerine bağlı, uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir Yatırım Holding şirketi olmak.

MİSYON

Holding’in güçlü şirket portföyünü, değerlerine uygun ve etkin bir şekilde yöneterek, hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşlara sürekli değer yaratmak.

DEĞERLER

Güvenilirlik

Biz Önce Güven İnşa Ederiz.

GAMA için “Güvenilirlik”; her koşulda ilkelere, kurallara ve standartlara bağlılık ile verdiğimiz sözlerin, aldığımız kararların ve tüm çalışmalarımızın sorumluluğunu sonuna kadar üstlenmektir.

Gelişim ve Değişim

Gelişimimiz Geleceğimizdir.

GAMA için “Gelişim ve Değişim”; önce kendimizden başlayarak sürekli gelişime ve yeniliğe yatırım yapmak, öğrenme ve paylaşma tutkusu ile sürekli daha ileriyi hedeflemektir.

Başarma Tutkusu

Başarıya Azimle ve Tutkuyla İlerleriz.

GAMA için “Başarma Tutkusu”; yaptığı işten gurur duyarak, tutkusunu, azmini, sabrını ve cesaretini görünür şekilde her gün işine katmaktır.

Uyumlu İşbirliği

Birlikte Çalışır, Birlikte Değer Yaratırız.

GAMA için “Uyumlu İşbirliği”; saygı, anlayış, uzlaşma, sinerji ve ortak kazanım ilkeleri doğrultusunda farklı bireylerle farklı ortamlarda üretken iş ilişkileri geliştirebilmektir.

İnsana Değer

Geleceğe Mirasımızı “İnsana Verilen Değer” ile Oluştururuz.

GAMA için “İnsana Değer”; her türlü statü, kademe, yetkinlik seviyesinden bağımsız olarak, herkesi önce bir birey olarak kabul etmek, saygı duymak ve takdir etmektir.