Yamal LNG Tesisi

Yamal LNG Projesi, CWP3B Paketi: Utility ve Offsite için Modül Montaj ve Bağlantı İşleri, Mekanik İşler, Borulama İşleri, Anahtar Teslimi (Mühendislik- Satın alma- Montaj) Tanklar ve Binalar, Elektrik ve Enstrümantasyon işleri.

Tamamlandığında dünyanın en büyük endüstriyel tesislerinden biri olmasının yanı sıra kutupta yapılan ilk LNG tesisi olma özelliği taşıyan Yamal LNG tesisi montaj işleri sert ve zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla tamamlandı.

Khurais Gaz ve Petrol Ayrıştırma Tesisi

Khurais Projesi, 3 bölgenin (Khurais, Mazalij ve Abu Jifan) petrol yataklarını ve petrol işletmelerini adı altında topluyor. Bölgede yüzlerce kuyu ve 4 adet gaz/su ve petrolü birbirinden ayıran ön rafi nasyon tesisi (GOSP) mevcut. Ham petrol, ikisi Khurais’te bulunan bu (GOSP) tesislerden geçerek son işlemler için Abqaiq’te bulunan tesislere pompalanıyor.

GAMA Endüstri, Gaz ve Petrol Ayrıştırma Tesisinin tüm inşaat, altyapı, üstyapı, mimari, elektro-mekanik işleri ve tesisin devreye almaya hazır hale getirilmesi işlerini gerçekleştirdi.

2×150 MW Khabat Kombine Çevrim Santrali, Ünite 1 ve 2

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı için Erbil’de 2×150 MW elektrik üretim kapasitesinde 2 Fuel Oil/Dizel Fuel Oil Kazan ve 2 Buhar Türbini-Jeneratör Seti ile elektrik üreten termik elektrik santrali EPC projenin yapımını POSCO E&C ana yüklenici olarak üstlenildi. GAMA Güç Sistemleri POSCO E&C firmasının alt yüklenicisi olarak projeyi gerçekleştirdi.Kazan, Buhar Türbini, Kondenser, FGD, Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) ve Kazan Besi Suyu pompalarının tasarım ve satın almaları POSCO kapsamında yer aldı.

Ana buhar ve kondensat/Kazan besi suyu sistemleri tasarımı POSCO’da olmakla beraber boru ve ekipman satın almaları GAMA kapsamında yer aldı. Bu sistemlerin haricinde santralin mekanik ve elektrik BOP sistemlerinin tasarım ve satın alması, tüm bina ve altyapı işlerinin tasarım ve satın alması ve sahadaki yapım-montaj işleri GAMA tarafından gerçekleştirildi.

Santralin tamamlanması ile birlikte yıllık 1,600 GWh enerji üretimi Irak’a önemli bir katkı sağladı ve ülkedeki enerji güvenliğini iyileştirdi.

1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali

1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Santral GE 9 HA.01 Gaz Türbiniyle 3 adet GE A650 Buhar Türbini, 1x1x1 multishaft konfigürasyon olup, sözleşmenin kapsamında güç santralinin mühendislik, satın alma ve yapım işleri, bütün yardımcı sistemlerinin mühendislik, satın alma işleri ile yapım işleri ve devreye alma faaliyetleri yer aldı.

Bahreyn’in bu en büyük ve en verimli Güç Santrali ile İşveren Aluminium Bahrain B.S.C. (ALBA), yeni ‘Smelter Expansion’ projesinde mevcut elektrik üretim ünitelerini, verimliliği yüksek yeni teknoloji ürünü gaz türbinleri ile değiştirilmesi sayesinde elde edilecek enerji ile ALBA’nın dünyada en geniş alüminyum üretim hacmine erişmesini hedefliyor.

1800 MW PP13 Kombine Çevrim Güç Santrali

1800 MW PP13 Güç Santrali güç adası ve ekipmanların montaj işleri yapım işleri yüklenicisi olarak GAMA Güç Sistemleri tarafından üstlenildi.

Proje kapsamı 6 adet 7FA Gaz Türbini ve Jeneratörü ile 6 adet HRSG, 2 adet GE Reheat Double Flow D11 Buhar Türbini, 5 adet Jeneratör Step-up Trafo, 2 adet hava soğutmalı kondenser (her bir ünite 42 hücre içermektedir) ve diğer yardımcı sistem ekipmanları elektro-mekanik montajı, ön devreye alması ile santralde yer alan binaların yapımını içerdi. Buna ilave olarak 380kV Şalt sahası anahtar teslimi olarak GAMA tarafından üstlenildi. Mühendislik, satın alma, montaj ve devreye alma işleri GAMA kapsamında yer aldı.

Proje, işveren ile anlaşılan kapsamda Ekim 2019’da tamamlandı.

200 MW Hartha Termal Güç İstasyonu Rehabilitasyonu – Ünite 4

Dört yakıtlı (HFO, Doğal Gaz, Ham Petrol ve LDO) buhar kazanı, buhar türbini, jeneratör, OG ve AG elektrikli dağıtım hücreleri ve ekipmanları, tesisinin enstrümantasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, jeneratör veriminin 200 MW’lik original çıkış gücüne verimine döndürülmesi, kazan/türbin/jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabilmesi için gerekli olan yapım işi GAMA Güç Sistemleri tarafından üstlenildi.

GAMA Güç Sistemleri, yapım bazında tüm mekanik montaj ve yenileme işleri ile tüm elektrik, cihaz ve kontrol sistemlerinin tesisi ve yenilenmesi işlerini gerçekleştirdi.

1.200 MW Hamitabat Kombine Çevrim Güç Santrali

1.200 MW Hamitabat Kombine Çevrim Doğal Gaz Güç Santrali, anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Santral iki üniteden oluşuyor. Her bir ünite tek şaft düzeninde bir gaz türbini, bir buhar türbini, bir jeneratör (SGT5-8000H Gaz Türbini, SST5-5000 Buhar Türbini, SGen5-3000W Jeneratör) ve bir atık ısı kazanından oluşmakta olup, soğutma sistemi mevcut santralin doğal çekişli kuru soğutma kulesi ile sağlanıyor. Yapılan doğal gaz kombine çevrim santrali, mevcut santralin şalt sahasında yapılan değişiklikler sonrasında şebekeye elektrik veriyor.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

390 MW Kazanskaya Kombine Çevrim Güç Santrali

390 MW Kazanskaya Kombine Çevrim Doğalgaz Isı ve Güç Santralı anahtar teslimi (EPC) yapımı işi olarak üstlenildi.

Santral; 1 adet GE 9HA 01 gaz türbini, 1 adet GE H28.56 jeneratör, 1 adet CMI çift basınçlı atık ısı kazanından oluşuyor.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

853 MW İç Anadolu Kombine Çevrim Güç Santrali

GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy Products France SNC konsorsiyumu tarafından İç Anadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş için Kırıkkale’de 853 MW elektrik üretim kapasitesinde kombine çevrim güç santralinin yapımını anahtar teslimi (EPC) olarak gerçekleştirildi.

GE STAG 209 9FB MS konfigürasyonuna sahip olacak santralin tasarım ömrü 30 yıldır. Bu kapsamda konsorsiyum, 2 adet GE 9 FB gaz türbini, 1 adet GE buhar türbini, 2 adet Doosan atık ısı kazanı, hava soğutmalı kondensör ile 380 kV şalt sahası dahil tüm ana ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı ekipmanların temini, santralin tüm konsept ve detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı, testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitiminden sorumlu oldu.

İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı yıllık ortalama 6.300 GWh üretimi ile Türkiye’ye önemli bir katkı sağlayacak, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 2,5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 50’sinden fazlasını karşılayacak.

870 MW Erzin Kombine Çevrim Güç Santrali

870 MW Erzin Kombine Çevrim Güç Santrali anahtar teslimi (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Multi-shaft konfigürasyon güç santrali, iki GE 209FB gaz türbini, Skoda MTD60 buhar türbini ve üç GE 330H jeneratör, Doosan atık ısı kazanı, soğutma kulesini içeren santralin işletilebilmesi için gerekli tüm ana ekipmanların yanı sıra, diğer yardımcı ekipmanların temini ve montajı işi GAMA Güç Sistemleri tarafından gerçekleştirildi.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.