200 MW Hartha Termal Güç İstasyonu Rehabilitasyonu – Ünite 1

Dört yakıtlı (HFO, Doğal Gaz, Ham Petrol ve LDO) buhar kazanı, buhar türbini, jeneratör, OG ve AG elektrikli dağıtım hücreleri ve ekipmanları, tesisinin enstrümantasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, jeneratör veriminin 200 MW’lik original çıkış gücüne verimine döndürülmesi, kazan/türbin/jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabilmesi için gerekli olan yapım işi GAMA Güç Sistemleri tarafından üstlenildi.

2×150 MW Khabat Kombine Çevrim Santrali, Ünite 1 ve 2

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı için Erbil’de 2×150 MW elektrik üretim kapasitesinde 2 Fuel Oil/Dizel Fuel Oil Kazan ve 2 Buhar Türbini-Jeneratör Seti ile elektrik üreten termik elektrik santrali EPC projenin yapımını POSCO E&C ana yüklenici olarak üstlenildi. GAMA Güç Sistemleri POSCO E&C firmasının alt yüklenicisi olarak projeyi gerçekleştirdi.Kazan, Buhar Türbini, Kondenser, FGD, Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) ve Kazan Besi Suyu pompalarının tasarım ve satın almaları POSCO kapsamında yer aldı.

Ana buhar ve kondensat/Kazan besi suyu sistemleri tasarımı POSCO’da olmakla beraber boru ve ekipman satın almaları GAMA kapsamında yer aldı. Bu sistemlerin haricinde santralin mekanik ve elektrik BOP sistemlerinin tasarım ve satın alması, tüm bina ve altyapı işlerinin tasarım ve satın alması ve sahadaki yapım-montaj işleri GAMA tarafından gerçekleştirildi.

Santralin tamamlanması ile birlikte yıllık 1,600 GWh enerji üretimi Irak’a önemli bir katkı sağladı ve ülkedeki enerji güvenliğini iyileştirdi.

200 MW Hartha Termal Güç İstasyonu Rehabilitasyonu – Ünite 4

Dört yakıtlı (HFO, Doğal Gaz, Ham Petrol ve LDO) buhar kazanı, buhar türbini, jeneratör, OG ve AG elektrikli dağıtım hücreleri ve ekipmanları, tesisinin enstrümantasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, jeneratör veriminin 200 MW’lik original çıkış gücüne verimine döndürülmesi, kazan/türbin/jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabilmesi için gerekli olan yapım işi GAMA Güç Sistemleri tarafından üstlenildi.

GAMA Güç Sistemleri, yapım bazında tüm mekanik montaj ve yenileme işleri ile tüm elektrik, cihaz ve kontrol sistemlerinin tesisi ve yenilenmesi işlerini gerçekleştirdi.

Baiji Lube Oil Rafinerisi

Irak’ın Baiji şehrinde 250.000 ton/yıl kapasiteli yağlama yağı tesisinin komple mekanik teçhizatı ve boru tesisatı montajı GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

Salahuddin Rafinerisi ve Genişletilmesi

Salahuddin Rafinerisinin kapasitesini 6.000.000 ton/yıl değerine çıkartmak üzere tanklar, kaplar, dahili bağlantılar, ısı eşanjörleri, hava soğutucular, ejektörler, filitreler, fırınlar, pompalar, kompresörler, buhar ve elektrik üretim ve besleme sistemleri, ayırma ve damıtma sistemleri ile birlikte komple montajı GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.