Yamal LNG Tesisi

Yamal LNG Projesi, CWP3B Paketi: Utility ve Offsite için Modül Montaj ve Bağlantı İşleri, Mekanik İşler, Borulama İşleri, Anahtar Teslimi (Mühendislik- Satın alma- Montaj) Tanklar ve Binalar, Elektrik ve Enstrümantasyon işleri.

Tamamlandığında dünyanın en büyük endüstriyel tesislerinden biri olmasının yanı sıra kutupta yapılan ilk LNG tesisi olma özelliği taşıyan Yamal LNG tesisi montaj işleri sert ve zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla tamamlandı.

390 MW Kazanskaya Kombine Çevrim Güç Santrali

390 MW Kazanskaya Kombine Çevrim Doğalgaz Isı ve Güç Santralı anahtar teslimi (EPC) yapımı işi olarak üstlenildi.

Santral; 1 adet GE 9HA 01 gaz türbini, 1 adet GE H28.56 jeneratör, 1 adet CMI çift basınçlı atık ısı kazanından oluşuyor.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

Kaluga Çelik Ergitme Döküm ve Haddehane Kompleksi

Kaluga Çelik Ergitme Döküm ve Haddehane Kompleksi, GAMA Endüstri A.Ş. tarafından bir “Greenfield” projesi olarak gerçekleştirildi.

Ağustos 2013 itibarıyla normal çalışma koşullarında üretimine başlayan tesis yıllık 2 milyon ton hurda demir işleme ve 1 milyon ton inşaat demiri, köşebent ve profil gibi sıcak haddelenmiş mamul üretme kapasitesine sahip.

2.000.000 m3 toprak, 120.000 m3 beton, 45.000 ton çelik yapı ve 10,000 ton ekipman montajı ana iş kalemleri ile oldukça büyük iş hacmine sahip olan Kaluga Çelik Ergitme Döküm ve Haddehane Kompleksi, elektrik ark ve rafine pota ocakları, 8 hatlı dökümhane, kütük transfer ve depolama, toz arıtma, su arıtma, hurda depolama ve transfer, malzeme hazırlama ve diğer yardımcı tesislerden oluşuyor.

800 MW Surgut Kombine Çevrim Güç Santrali

800 MW Surgut Kombine Çevrim Santrali anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

GE International Inc.(GEII) – GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyum sorumluluğuda iki 109FA 50Hz Single-Shaft konfigurasyonlu güç santralı, bir GE 9FA gaz turbin, bir GE D10 buhar türbini, bir GE 390H jeneratör, bir yatay ve üç-basınç seviyeli CMI atık ısı kazanı, ayrıca santralın işletilebilmesi için gerekli BOP ekipmanların temini ve montajı gerçekleştirildi.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

400 MW Shatura Kombine Çevrim Güç Santrali

400 MW Shatura Kombine Çevrim Santrali, anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

Vyksa Demir Çelik Fabrikası

1.200.000 ton/yıl kapasiteli Vyksa Demir Çelik Fabrikası’nın, proses binaları, altyapısı, trafo binaları ve proses dışı yardımcı binalarının; inşaat, çelik montaj, ekipman montaj, boru imalat, boru montaj (çelik, beton, döküm boruları), boya ve izolasyon işlerinin yapımı, tüm ince işleri, tüm elektrik ve enstrüman montaj işleri, çevre düzenleme ve tüm asfalt yollar, soğuk testler ve devreye alma çalışmaları gerçekleştirildi.

Vyksa 250.yıl Projeleri

Otel Kompleksi inşaatı, Kafe inşaatı ve Kültür Merkezi renovasyonu:

  • Otel Kompleksi: Avrupa standartlarında beş yıldız seviyesinde, toplam 87 adet standart oda, 5 adet delux ve 1 adet kral dairesinden oluşan imalat kalemlerinin tüm tasarım işlerini (dekorasyon dahil), inşaasını ve işletmeye hazır hale getirilmesi gerçekleştirildi.
  • Kafe-Kantin Binası: Yaklaşık 700 m2 alana sahip, toplam 180 kişiye hizmet verecek olan imalat kalemlerinin tasarımını, inşaasını ve işletmeye hazır hale getirilmesini kapsar. Üst taşıyıcı yapı tamamen Finlandiya’dan satın alınan ahşap blok elemanlardan imal edildi.
  • Kültür Merkezi Binası: Mevcut çatı-yağmur drenaj sistemi, dış cephe boya ve sanatsal imalatlar ile kapı ve pencere imalatlarının tamir ve yenilenmesi yapıldı.

Sakhalin-II LNG Tesisi

Sakhalin-II LNG Tesisi’nin Saha Dışı Tesisleri, Yardımcı Tesisleri ile Petrol İhraç Terminali’nin borulama ve çelik montajı işleri gerçekleştirildi.

Tomskneft Luginetsky Gaz Kompresör İstasyonu

Batı Sibirya’daki Tomsk şehrinin 500 km kadar kuzeyindeki bölgede yer alan Luginetsky Gaz Kompresör İstasyonu’nun yapımı gerçekleştirildi. Bölgede ortam sıcaklığı, yazın +36 C° ile kışın -55 C° arasında değişmektedir. İstasyon, Luginetsky petrol sahasından gelen gazı arıtıp basınçlandırarak boru hattına vermek üzere yapıldı.

Azami gaz üretimi yaklaşık 4.3 Mm3/gün olarak öngörülüyor. Tesiste 2 adet 14 MW gaz türbini tahrikli santrifüj kompresör bulunuyor. Tesis, elektrikle çalışan 2 adet vidalı kompresörün yer aldığı yaklaşık 1.6 km uzakta bulunan booster kompresör istasyonundan gönderilen gazla besleniyor.