Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi, Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından üstlenildi.

Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı arasında EPC sözleşme imzalandı. Proje, 368.668 m² arsa alanı üzerine inşa edilecek olup, toplam inşaat alanı 335.648 m² ve yatak kapasitesi 1.180’dir.

Sağlık kampüsü; Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından oluşuyor.

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi, İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından üstlenildi.

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı arasında EPC sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık kampüsü; Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından oluşuyor.

1.200 MW Hamitabat Kombine Çevrim Güç Santrali

1.200 MW Hamitabat Kombine Çevrim Doğal Gaz Güç Santrali, anahtar teslim (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Santral iki üniteden oluşuyor. Her bir ünite tek şaft düzeninde bir gaz türbini, bir buhar türbini, bir jeneratör (SGT5-8000H Gaz Türbini, SST5-5000 Buhar Türbini, SGen5-3000W Jeneratör) ve bir atık ısı kazanından oluşmakta olup, soğutma sistemi mevcut santralin doğal çekişli kuru soğutma kulesi ile sağlanıyor. Yapılan doğal gaz kombine çevrim santrali, mevcut santralin şalt sahasında yapılan değişiklikler sonrasında şebekeye elektrik veriyor.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

853 MW İç Anadolu Kombine Çevrim Güç Santrali

GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy Products France SNC konsorsiyumu tarafından İç Anadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş için Kırıkkale’de 853 MW elektrik üretim kapasitesinde kombine çevrim güç santralinin yapımını anahtar teslimi (EPC) olarak gerçekleştirildi.

GE STAG 209 9FB MS konfigürasyonuna sahip olacak santralin tasarım ömrü 30 yıldır. Bu kapsamda konsorsiyum, 2 adet GE 9 FB gaz türbini, 1 adet GE buhar türbini, 2 adet Doosan atık ısı kazanı, hava soğutmalı kondensör ile 380 kV şalt sahası dahil tüm ana ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı ekipmanların temini, santralin tüm konsept ve detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı, testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitiminden sorumlu oldu.

İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı yıllık ortalama 6.300 GWh üretimi ile Türkiye’ye önemli bir katkı sağlayacak, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 2,5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 50’sinden fazlasını karşılayacak.

870 MW Erzin Kombine Çevrim Güç Santrali

870 MW Erzin Kombine Çevrim Güç Santrali anahtar teslimi (EPC) yapımı olarak üstlenildi.

Multi-shaft konfigürasyon güç santrali, iki GE 209FB gaz türbini, Skoda MTD60 buhar türbini ve üç GE 330H jeneratör, Doosan atık ısı kazanı, soğutma kulesini içeren santralin işletilebilmesi için gerekli tüm ana ekipmanların yanı sıra, diğer yardımcı ekipmanların temini ve montajı işi GAMA Güç Sistemleri tarafından gerçekleştirildi.

EPC sözleşmenin kapsamında; güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımı, tüm ekipmanların satın alması, tüm inşaat işleri, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı ile testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitimi yer aldı.

Marmaray Projesi, İstanbul Boğazı Demiryolu Tüp Geçişi

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Marmaray Demiryolu Projesi’nin 1. Etabı olan Boğaz Tüp Geçişi, Tünel ve İstasyonların yapımı, Taisei-GAMA-Nurol Ortak Girişimi tarafından üstlenildi. GAMA’nın ortaklık içindeki payı %12.5’dir.

 • Proje güzergahının uzunluğu: 76,3 km
 • Güzergahın yeraltı bölümünün uzunluğu: 13,6 km
 • Güzergahta yer alan toplam istasyon sayısı: 40 (37’si yerüstünde, 3’ü yeraltında)
 • Diğer demiryolu sistemlerine bağlantıya uygun istasyon sayısı: 4
 • Şehirlerarası trenlere bağlantı istasyonları: 8
 • Gebze-Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı arası hat sayısı: 3
 • Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası hat sayısı: 2
 • Bir yöndeki yolcu sayısı: 75.000
 • Batırılmış tüp tünelin uzunluğu: 1387 m
 • Batırılmış tüp tünel güzergahının en derin noktası: 60,46 m
 • Güzergahın en küçük dönüş yarıçapı: 300 m
 • Azami hat eğimi: % 1,8
 • Tasarım hızı: 100 km/sa
 • Platform uzunluğu: 225 m
 • İstasyonlar arası ortalama mesafe: 1,9 km
 • Güzergahta işletme sırasında tren sefer aralığı: 2 dakika

16,5 MW Çakırlar Nehir Tipi Hidroelektrik Santrali

GAMA’nın alt kuruluşu olan GAMA Yenilenebilir Enerji Sistemleri İnşaat A.Ş. (GAYES) tarafından üstlenilen proje anahtar teslimi (EPC) yapım olarak üstlenildi.

Rakımı 1.400 m – 930 m olan nehir tipi hidroelektrik santral projesinde 2×8,25 MW pelton türbini kullanıldı.

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer Projesi

GAMA kapsamında yer alan; “NHT Revamp”, “Reformer”, “Catalyst Regeneration”, “Benfree”, “Flare”, “Condensate Recovery”, “Process & Utility”, “Yard Line” ve Tank Sahaları, “Hydrojen Presurrising & Storage” üniteleri ile Kontrol, “Substation” ve “Analyzer” binalarının inşaat, çelik imalat ve montajı, betonarme ve çelik binalar (tasarım + malzeme + işçilik), ekipman montajı, boru montajı, boya ve izolasyon işleri, elektrik ve enstrüman montajı ile devreye alma hazırlık işleri gerçekleştirildi.

TÜPRAŞ 10F/105A Buhar Kazanı Onarım İşleri

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde 1997’de GAMA tarafından yapılan mevcut 10F-105/A buhar kazanının gaz patlaması ile zarar gören, basınçlı ve basınçsız aksamlarının yenilenmesi ve tamir edilmesi işidir.